Artikelen door

Gemeente plant sloop Bakemaflat begin 2023

De gemeente Bergen heeft aangekondigd dat de zij de Bakemaflat aan het Plein vanaf 30 januari gaan slopen. De flat, met zeven woningen bovenin en bedrijfspanden op de begane grond, moet wijken voor de nieuwbouwplannen op het Plein. De flat, gebouwd in de jaren zestig, is de laatste jaren steeds meer leeg komen te staan. […]

Inloopbijeenkomst ontwikkelingen Dorpsplein en Winkelhart West

Bot Bouw organiseert een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen Dorpsplein en Winkelhart West in het centrum van Bergen. Iedereen die is geïnteresseerd in de plannen kan zich laten informeren over de projecten. De inloop wordt gehouden op woensdag 15 juni 2022 van 16:00 tot 20:30 uur bij Lady Papa aan de Breelaan 5 in Bergen. Dorpsplein […]

Inloopmiddag- en avond 15 juni 2022

Voor twee ontwikkelingen aan het Plein in Bergen heeft Bot Bouw november vorig jaar de vergunningen ‘Afwijken bestemming’ aangevraagd bij de gemeente Bergen. Na publicatie zijn er enkele zienswijzen ingediend, welke door de gemeente zijn behandeld. Middels Nota’s van Beantwoording wordt een inhoudelijke reactie gegeven op deze zienswijzen. Op basis hiervan zijn de vergunningen om […]

Sloopvergunning voor Bakemaflat afgegeven

Het college heeft een sloopvergunning afgegeven voor de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De flat staat al lange tijd op de nominatie om te worden afgebroken en is inmiddels intern al voor een groot deel onklaar gemaakt. De sloop van de flat luidt de start in van de werkzaamheden aan het Dorpsplein. Wethouder Klaas […]

Online presentatie in plaats van inloopavond

Voor de realisatie van de plannen dient Bot Bouw een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Bergen. De gemeente zal deze via haar officiële kanalen publiceren. Gezien de ontwikkelingen rond Corona is ervoor gekozen geen inloopmiddag/avond te organiseren, maar alle belangstellenden te informeren via deze website. Moke Architecten en Bot Bouw lichten de plannen via speciale […]

Ontwerpteam werkt aan invulling Dorpsplein

Bot Bouw werkt met haar ontwerpteam (o.a. Moke Architecten) aan de invulling van het Dorpsplein Bergen. Een bijzondere locatie om nu de plannen voor uit te werken. Een bijzondere locatie middenin het mooie Bergen. De kaders die de gemeente Bergen samen met de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) voor de locatie hebben opgesteld zijn helder en […]

Planvorming Dorpsplein Bergen

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben in 2020 gezamenlijk de ruimtelijke randvoorwaarden geschept voor de ontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen. Bot Bouw is als ontwikkelende aannemer betrokken om binnen deze kaders het Dorpsplein Bergen te herontwikkelen tot een locatie die toekomt aan de Bergense behoefte. In het plan worden de bestaande Bakemaflat en sterk […]