Artikelen door

Planvorming Dorpsplein Bergen

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben in 2020 gezamenlijk de ruimtelijke randvoorwaarden geschept voor de ontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen. Bot Bouw is als ontwikkelende aannemer betrokken om binnen deze kaders het Dorpsplein Bergen te herontwikkelen tot een locatie die toekomt aan de Bergense behoefte. In het plan worden de bestaande Bakemaflat en sterk […]