Artikelen door

Online presentatie in plaats van inloopavond

Voor de realisatie van de plannen dient Bot Bouw een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Bergen. De gemeente zal deze via haar officiële kanalen publiceren. Gezien de ontwikkelingen rond Corona is ervoor gekozen geen inloopmiddag/avond te organiseren, maar alle belangstellenden te informeren via deze website. Moke Architecten en Bot Bouw lichten de plannen via speciale […]

Ontwerpteam werkt aan invulling Dorpsplein

Bot Bouw werkt met haar ontwerpteam (o.a. Moke Architecten) aan de invulling van het Dorpsplein Bergen. Een bijzondere locatie om nu de plannen voor uit te werken. Een bijzondere locatie middenin het mooie Bergen. De kaders die de gemeente Bergen samen met de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) voor de locatie hebben opgesteld zijn helder en […]

Planvorming Dorpsplein Bergen

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben in 2020 gezamenlijk de ruimtelijke randvoorwaarden geschept voor de ontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen. Bot Bouw is als ontwikkelende aannemer betrokken om binnen deze kaders het Dorpsplein Bergen te herontwikkelen tot een locatie die toekomt aan de Bergense behoefte. In het plan worden de bestaande Bakemaflat en sterk […]