Planvorming Dorpsplein Bergen

/
De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben…

Akkoord over herontwikkeling Dorpsplein Bergen

De Bakemaflat en de andere sterk verouderde en verloederende panden worden wel gesloopt om plaats te maken voor een nieuw plein